SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc

2020-07-31 15:18
publikacja
2020-07-31 15:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20_2020_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od James Caird Investments Ltd. z siedzibą na Grand Cayman, Kajmany, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią zawiadomienia James Caird Investments Ltd. posiada obecnie 16.033.055 akcji Spółki uprawniających do wykonywania łącznie 6,70% ogólnej liczby głosów. Ponadto James Caird Investments Ltd. posiada warranty, z których - w przypadku ich wykonania - będzie wynikać prawo do objęcia 153.314 głosów (0,06% ogólnej liczby głosów).

Spółka przypomina, iż informacja o osiągnięciu przez James Caird Investments Ltd. 7,89% głosów w Serinus Energy plc została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 7 maja 2019 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
Plik Opis
20 2020_załącznik - attachment.pdf20 2020_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 20/2020Date: 2020-07-31Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification on change of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland that it received notification from James
Caird Investments Ltd. having its registered office in Grand Cayman,
Cayman Islands regarding a change of its share in the total vote of the
Company and prepared under AIM regulations (UK).


According to the notification the James Caird Investments Ltd. currently
holds 16,033,055 shares of the Company, representing 6.70% of the total
vote. Moreover James Caird Investments Ltd. holds warrants, representing
153,314 of voting rights (0.06% of the total vote) that may be acquired
if the warrants are exercised.


The Company reminds that it provided in current report No. 17/2019 of
May 7, 2019 information concerning obtaining by James Caird Investments
Ltd. of 7.89% in the total vote in in Serinus Energy plc.


The attachment to this current report contains the text of the original
notification in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on the Company’s website:
www.serinusenergy.com.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki