SERINUS ENERGY PLC.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2020 r.

2020-05-20 22:32
publikacja
2020-05-20 22:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 15 maja 2020 r., akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu był Kulczyk Investments SA - spółka, której przysługiwało 90.984.765 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 73,12% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz odpowiadało 38,09% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 15/2020Date: 2020-05-20Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: List of shareholders representing at least 5% of the number of
votes at the General Meeting of the Company on May 15, 2020


Legal basis: Article 70 Section 3 of the Act on Public Offer –
shareholders representing at least 5% at the Shareholder Meeting


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc („Company”),
hereby informs that the entity named below was the shareholder
representing at least 5% of the number of votes at the General Meeting
of the Company held on May 15, 2020 (the "Meeting"):-
Kulczyk Investments SA which was entitled under shares held in the
Company to 90,984,765 votes at the Meeting, which accounted for 73.12%
of the total number of votes present at the Meeting and for 38.09% of
the total number of votes in the Company as of the date of the Meeting .


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki