REKLAMA

SEKO S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji – spadek udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

2021-01-15 13:20
publikacja
2021-01-15 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb_2_2021_zalacznik_zawiadomienie_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji – spadek udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. w z siedzibą w Chojnicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 roku otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 14 stycznia 2021 r. przesłane przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), w którego imieniu jako organ zarządzający działa OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w sprawie zmniejszenia przez Fundusz stanu posiadania akcji Spółki i spadku posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spadek poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpił w wyniku przeprowadzonej w dniu 11 stycznia 2021 r. transakcji na rynku regulowanym, na podstawie której Fundusz zbył 3 200 akcji Spółki.

Przed przeprowadzeniem tej transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 668 108 akcji Spółki stanowiących 10,0467% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 668 108 głosów stanowiących 10,0467% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 664 908 akcji Spółki stanowiących 9,9986% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 664 908 głosów stanowiących 9,9986% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1 035 569 akcji Spółki, co stanowi 15,5725% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
rb_2_2021_zalacznik_zawiadomienie_akcjonariusza.pdfrb_2_2021_zalacznik_zawiadomienie_akcjonariusza.pdf Zawiadomienie od akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2021-01-15 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki