REKLAMA

SANOK RC SA: Kandydaci na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

2021-06-16 15:11
publikacja
2021-06-16 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JWozniak_EHauser_publikacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Kandydaci na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. informuje, że otrzymał powiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury: Pana Jana Woźniaka na Przewodniczacego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pani Elżbiety Häuser- Schöneich na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A w imieniu Akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.
W załączeniu uzasadnienie kandydatur, życiorysy zawodowe oraz oświadczenia Kandydatów, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.
Załączniki
Plik Opis
JWozniak_EHauser_publikacja.pdfJWozniak_EHauser_publikacja.pdf JW EH - uzasadnienie, życiorys, oświadczenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
2021-06-16 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki