RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2020 roku

2020-05-08 18:05
publikacja
2020-05-08 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 4 czerwca 2020 roku ("NWZ"), w porządku obrad którego przewidziany jest punkt dotyczący podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie sporządzania od dnia 1 stycznia 2020 roku sprawozdań finansowych Emitenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR").

W ocenie Zarządu Emitenta, sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR będą bardziej czytelne i użyteczne dla inwestorów, w tym w szczególności inwestorów zagranicznych. Zapewni to również porównywalność danych finansowych Emitenta z podmiotami działającymi w branży biotechnologicznej, którzy w zdecydowanej większości prowadzą sprawozdawczość finansową zgodnie z MSR.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji o sporządzaniu sprawozdań finansowych Emitenta zgodnie z MSR, pozwoli na raportowanie okresowe zgodne z tymi standardami, już począwszy od raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 roku.

By to umożliwić Zarząd Emitenta informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości kwartalnego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku, co nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 21 maja 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2020-05-08 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki