RUBICON PARTNERS SA (3/2019) Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA

Raport bieżący 3/2019

Zarząd Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent"), niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym Grupy Kapitałowej Rubicon Partners SA, Zarząd Emitenta w dniu 19 kwietnia 2019 r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2018 r. odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów - akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA z siedzibą w Warszawie.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w aktywach trwałych Emitenta z tytułu utraty wartości wyceny akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA według następujących parametrów:

- dokonanie odpisu na utratę wartości aktywa na dzień 31 grudnia 2018 r. w jednostkowym sprawozdaniu Emitenta;

- dokonanie odpisu na wartość firmy oraz odpisu na wartość marki na dzień 31 grudnia 2018 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu Emitenta.

Dokonanie w/w odpisu aktualizacyjnego przez Emitenta wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018.

Podstawą dokonania odpisów była wycena aktywa w wartości godziwej, przez Zarząd Emitenta. W konsekwencji rozpoznano utratę wartości aktywa w wartości 4 780 tys. zł.

W konsekwencji utrata wartości aktywa trwałego miała wpływ na wartość firmy oraz wartość marki odpowiednio 3 571 tys. zł 1 209 tys. zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło: PAP
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
RUBICON 0,35% 0,57
2019-12-05 16:31:17

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil