REKLAMA

ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Sfinalizowanie istotnej umowy nabycia nieruchomości

2021-08-13 19:09
publikacja
2021-08-13 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Sfinalizowanie istotnej umowy nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., w którym Spółka informowała o wpłacie zaliczki w wysokości 200.000.000 zł netto na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Warszawie („Nieruchomość”), niniejszym informuje, że spółka zależna („Kupujący”), w której bezpośrednio Spółka posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, zawarła umowę ostateczną nabycia przedmiotowej Nieruchomości za cenę 263.200.000,00 zł netto.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki