REKLAMA

RELPOL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2021-05-26 10:17
publikacja
2021-05-26 10:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 26.05.2021 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zmniejszenia przez zarządzane przez niego fundusze ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Relpol S.A. poniżej progu 5%.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Relpol nastąpiło na wskutek zawarcia w dniu 20.05.2021 r. przez Fundusze transakcji sprzedaży 50.000 sztuk akcji Spółki Relpol na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
Przed transakcją Fundusze posiadały łącznie 521.694 akcje Spółki Relpol, które stanowiły 5,43% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 521.694 głosów na WZ oraz reprezentowały 5,43% ogólnej liczby głosów na WZ Relpol S.A.
Po rozliczeniu transakcji w dniu 24.05.2021 r. Fundusze zarządzane przez Rockbridge posiadały łącznie 471.694 akcje Spółki, które stanowiły 4,91% kapitału zakładowego Relpol S.A. oraz uprawniały do wykonywania 471.694 głosów na WZ, co odpowiadało 4,91% ogólnej liczby głosów na WZ.
Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki Relpol.
Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
Rockbridge TFI wraz z zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 ustawy o ofercie.
Ogólna liczba akcji Spółki i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 9.609.193.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2021-05-26 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki