REKLAMA

RAWLPLUG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

2020-07-29 14:45
publikacja
2020-07-29 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Rawlplug_S.A._2020-08-28.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Rawlplug_S.A._2020-08-28.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_-_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Rawlplug_S.A._za_rok_obrotowy_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-29
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad wraz z uzasadnieniami oraz załącznikami do tych projektów Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. 2020-08-28.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. 2020-08-28.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Rawlplug S.A.
Projekty uchwał ZWZ Rawlplug S.A. 2020-08-28.pdfProjekty uchwał ZWZ Rawlplug S.A. 2020-08-28.pdf Projekty uchwał na ZWZ Rawlplug S.A.
Załącznik do projektu uchwały - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.pdfZałącznik do projektu uchwały - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.pdf Załącznik do projektu uchwały ZWZ - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2019.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2019.pdf Załącznik do projektu uchwały ZWZ - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki