REKLAMA
PIT 2023

RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2023-11-28 16:43
publikacja
2023-11-28 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 122 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, (v) numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, (vi) numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku, (vii) numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, (viii) numer 84/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, (ix) numer 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku, (x) numer 14/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku, (xi) numer 26/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, (xii) numer 48/2023 z 27 kwietnia 2023 roku, (xiii) numer 61/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, (xiv) numer 75/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, (xv) numer 82/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku, (xvi) numer 84/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku, (xvii) numer 94/2023 z dnia 20 września 2023 roku oraz (xviii) numer 105/2023 z dnia 23 października 2023 roku informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 28 listopada 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”).

Na mocy zawartego Aneksu, zgodnie z jego treścią, przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2024 roku uległ okres wykorzystywania limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy i ostateczny termin spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy.

Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu
2023-11-28 Jolanta Markowicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki