REKLAMA

RAFAKO: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu na budowę elektrociepłowni w Wilnie.

2020-10-08 22:29
publikacja
2020-10-08 22:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-08
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu na budowę elektrociepłowni w Wilnie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 29 września 2016 r. informującego o zawarciu z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” („Zamawiający”) znaczącej umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie ("Umowa"), a także raportów bieżących: nr 53/2020 o złożeniu Zamawiającemu przez Spółkę notyfikacji „notice of impossibility / termination” i nr 54/2020 o otrzymaniu od Zamawiającego przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, niniejszym informuje, że Spółka otrzymała informację o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Generali T.U. S.A. żądań wypłaty gwarancji należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 14.965.000 EUR. Przedmiotowe gwarancje zostały udzielone na rzecz Zamawiającego, a na zlecenie RAFAKO S.A., w związku z postanowieniami Umowy. Termin wypłaty z obu gwarancji wynosi pięć (5) dni roboczych od dnia otrzymania żądania wypłaty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-08 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2020-10-08 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki