REKLAMA

RAFAKO: Otrzymanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej na rzecz Emitenta.

2022-08-11 12:20
publikacja
2022-08-11 12:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Otrzymanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej na rzecz Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 27/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku, informującego o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 9 lipca 2021 roku, w sprawie znak BZR.7701.86.2020, decyzji o udzieleniu Emitentowi pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Decyzja”), którą to Decyzją uwzględniono wniosek Emitenta w całości, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 11 sierpnia 2022 roku Emitent otrzymał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję Komisji Europejskiej („Komisja”) wydaną w dniu 10 sierpnia 2022 roku w sprawie SA.64760, na mocy której Komisja postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec pomocy publicznej będącej przedmiotem Decyzji, z uwagi na to, iż jest ona zgodna z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-08-11 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki