0,0401 zł
-30,86% -0,0179 zł
Qumak S.A. (QMK)

Znaczny pakiet akcji- Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-04
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Znaczny pakiet akcji- Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 4 maja 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U 2005r, Nr 184, poz. 1539 z późn. m.) przesłane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako ALTUS TFI S.A.), działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., powiadamiające o zmniejszeniu przez ALTUS TFI S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o zejściu poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 27 kwietnia 2017 r. transakcji zbycia na rynku regulowanym 197.162 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1.093.724 akcje Spółki, co stanowiło 10,54% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.093.724 głosów, co stanowiło 10,54% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. łącznie posiadają 896.562 akcje Spółki, co stanowi 8,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 896.562 głosów w Spółce, co stanowi 8,64% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

ALTUS TFI S.A. zawiadamia również o braku podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, oraz o braku osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 10.375.082.


Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie – Art. 70 pkt 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-04 Tomasz Laudy Prezes Zarządu Tomasz Laudy
2017-05-04 Monika Ponarad Prokurent Monika Ponarad
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 11 ~ekspert

Podajcie ile na tym straciliscie.Rozliczcie swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

! Odpowiedz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.