REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

2021-04-29 15:54
publikacja
2021-04-29 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_NWZ_QuercusTFI_20210429.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_oceny_i_weryfikacji_odpowiedniosci_kandydatow_na_czlonkow_Z_i_RN_wersja1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 r.


Podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwały_podjęte_NWZ_QuercusTFI_20210429.pdfuchwały_podjęte_NWZ_QuercusTFI_20210429.pdf Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Polityka_oceny_i_weryfikacji_odpowiedniości_kandydatów_na_członków_Z_i_RN_wersja1.pdfPolityka_oceny_i_weryfikacji_odpowiedniości_kandydatów_na_członków_Z_i_RN_wersja1.pdf Załącznik do uchwały nr 5/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki