REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Sprzedaż do 25% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

2022-01-28 19:26
publikacja
2022-01-28 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Sprzedaż do 25% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Quercus TFI"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 29 października 2021 r., dotyczącego zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (dalej „Xelion”) informuje o podjęciu w dniu 28 stycznia 2022 r. przez Zarząd spółki zależnej - Quercus Agent Transferowy sp. z o.o. decyzji w sprawie odsprzedaży nie więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym Xelion na rzecz członków organów Xelion, pracowników oraz współpracowników Xelion, po cenie 156,24 zł za jeden udział (po cenie zbliżonej za jeden udział, do ceny zapłaconej w procesie nabycia udziałów Xelion od Banku Polska Kasa Opieki S.A.).

Powyższe może spowodować jednorazowy wzrost gotówki w ramach grupy kapitałowej Quercus TFI o ok. 4,7 miliona złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-01-28 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki