Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelę ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zmieniającą m.in. sposób jej finansowania. Zgodnie z nowelizacją działalność uczelni będzie finansowana z dotacji podmiotowych, a niewykorzystane pieniądze będą mogły przechodzić na następny rok.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie powstała w 2009 r. i pozostaje pod nadzorem ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z nowelizacją działalność uczelni będzie finansowana z dotacji podmiotowych, a niewykorzystane pieniądze będą mogły przechodzić na następny rok.

Uzasadniając potrzebę nowelizacji, wskazywano, że w przypadku uczelni publicznych na skutek zmiany przepisów nastąpiła zmiana formy finansowania podstawowej działalności z dotacji podmiotowej na subwencję. Jak podkreślano, ponieważ od początku funkcjonowania KSSiP jest finansowana z dotacji podmiotowej, zasadnym jest dodanie do ustawy przepisu, który wyraźnie określi tę formę. Dotacja ma być corocznie waloryzowana co najmniej o wskaźnik planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z ustawą niewykorzystane w roku bieżącym pieniądze zostaną pozostawione na przyszłe okresy, ale z zastrzeżeniem, że będą mogły być przeznaczone na realizację zadań, na które zostały przyznane. Zwrotowi nie mają też podlegać pieniądze będące w dyspozycji szkoły w dzień wejścia ustawy w życie.

"Obecnie, w konsekwencji zmiany przepisów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, dotacja podmiotowa przyznana KSSiP, w części niewykorzystanej, miałaby podlegać zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia r. następnego po roku budżetowym. Takie stanowisko odbiegające od dotychczasowej ugruntowanej praktyki funkcjonowania KSSiP może skutkować daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami dla stabilności finansowej KSSiP" - napisano w uzasadnieniu zmiany.

KSSiP ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego przez ministra sprawiedliwości. KSSiP ma przedkładać ministrowi comiesięczne i roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanych pieniędzy. Fundusze z przychodów własnych i z dotacji mają być gromadzone na odrębnych rachunkach.

Ponadto Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać tej szkole nieruchomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(PAP)

reb/ wus/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
12 0 dmarch1

Wiedzial co podpisuje ? Wiedzial ktora to ustawa ?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020

Znajdź profil