REKLAMA

Pożyczka dla firm tylko w nielicznych bankach

Katarzyna Rostkowska2017-08-10 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-08-10 06:00

Zobowiązania w postaci kredytów czy pożyczek zaciągane przez przedsiębiorstwa są podstawową formą ich finansowania. Obecnie ciężko byłoby wskazać firmę, która nie zastosowała takiego rozwiązania lub się nad nim nie zastanawiała. Jednak pożyczki, podobnie jak kredyty samochodowe, znikają z ofert banków. Sprawdziliśmy, w których instytucjach można ją zaciągnąć i na jakich warunkach.

Słowa takie jak "pożyczka" i "kredyt" często stosowane są zamiennie. Praktycznie oznaczają to samo, w obu przypadkach dochodzi do pożyczenia pieniędzy w banku lub w innej instytucji pożyczkowej. Jednak w rzeczywistości kredyt i pożyczka dla firm to dwa oddzielne produkty.

Przede wszystkim pożyczki udzielane są na dowolny cel. Właściciele własnych biznesów nie są  związani żadnymi ograniczeniami, które wskazywałby, na co mają zostać wydane otrzymane pieniądze. Oznacza to, że w umowie nie pojawia się zapis wskazujący na co zostanie przeznaczona gotówka, tym samym bank nie będzie kontrolował wydatków firmy. Dodatkowo pożyczki mogą być udzielne zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, m.in. banki. Nie ma również znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna, czy też w ramach prowadzonej przez siebie firmy. Podstawowa różnica leży w regulacjach umowy pożyczki i kredytu. Pożyczkę regulują przepisy Kodeksu cywilnego, natomiast kredyt – Prawo bankowe.

fot. simpson33 / / YAY Foto

Koszt pożyczki dla firmy

W celu przeprowadzenia analizy Redakcja Bankier.pl poprosiła banki o wskazanie kosztów, jakie poniesie przedsiębiorca, zaciągając pożyczkę na okres 12 miesięcy, na kwotę 30 tys. zł. Kalkulacje otrzymaliśmy od BGŻ BNP Paribas, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku Millenium, Nest Banku oraz PKO BP. Natomiast między innymi SGB, BZ WBK, Plus Bak oraz Idea Bank poinformowały o braku posiadania takiego produktu w swojej ofercie.

Oprocentowanie pożyczki wynosi od 4 do 10 proc., natomiast prowizja oscyluje w przedziale od 0 do 5 proc. Na najniższy koszt kredytu właściciel własnego biznesu może liczyć w ING Banku Śląskim, gdzie wybierając opcję "wariant bez prowizji", odsetki wynoszą 1348,88 zł. Klienci mają również możliwość wyboru drugiego wariantu – z niższą marżą, wówczas łączny koszt odsetek i prowizji wynosi 1819,60 zł. mBank klientom proponuje pożyczkę, której koszt całkowity wyniesie 1688,28 zł. Natomiast wyższe koszty poniosą klienci, którzy zaciągną zobowiązanie w BGŻ BNP Paribas oraz Nest Banku.

Koszt pożyczki dla firmy -  30 tys. zł na 12 miesięcy

Bank

Oprocentowanie

Wysokość mies. raty

Prowizja

Zabezpieczenie

Koszt całkowity *

ING Bank Śląski **

9,93%

2 614,41 zł

0%

brak

1 348,88 zł

7,73%

2 589,13 zł

2,5%
powiększa kwotę kredytu lub płatna osobno

brak

1 819,60 zł

mBank 6,63% 2 590,69 zł

2%********

pomniejsza kwotę zadłużenia

brak 1 688,28 zł

BGŻ BNP Paribas

4,50%

2 706 zł

3% powiększa kwotę zadłużenia

brak

2 472,00 zł

Nest Bank

6,72%***

2 395,16 zł

0%****

brak

2 591,93 zł

Bank Millennium

10,00%*****

2 637,48 zł

5% pomniejsza kwotę kredytu

brak

3 149,72 zł

PKO BP

4,62%******

2 563 zł

2%
płatna osobno

brak.

3 636,00 zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie kalkulacji banków
* do kosztów całkowitych należy prowizja oraz wymagane odeski;

** do wyboru opcja bez prowizji bądź z niższą marżą (dodatkowo istnieje możliwość obniżenia marży o 0,5 proc. w przypadku skorzystania z ubezpieczenia Pewna Spłata Plus);
*** prowizja od 6,72 proc. (WIBOR 3M + marża), zależy od indywidualnej oceny klienta;
**** prowizja od 0%, jeśli zostanie naliczona powiększa kwotę zadłużania;

***** oprocentowanie od 4,62 proc., zależy od indywidualnej oceny klienta, na dzień 24.07.2017 (WIBOR 3M + marża 2,89 proc.);

******* prowizja od 0 do 5 proc., zależy od indywidualnej oceny klienta;

W zależności od tego, do jakiego banku przedsiębiorca zgłosi się po pożyczkę, musi liczyć się z koniecznością uciszenia prowizji. Wyłącznie w ING Banku Śląskim (przy opcji – wariant bez prowizji) oraz Nest Banku nie poniesie kosztów z nią związanych. Przy czym należy pamiętać, że wysokość opłaty w Nest Banku zależna jest od indywidualnej oceny klienta. Dodatkowo, w zależności od przyjętych przez bank procedur, może być ona płatna osobno, potrącana z wypłacanych środków zobowiązania bądź powiększać kwotę kredytu.

Bez zabezpieczeń jednak z dodatkowymi warunkami

W odróżnieniu do kredytów obrotowych bądź inwestycyjnych, banki nie wymagają w przypadku pożyczek ustanawiana zabezpieczenia. Możliwe jest uzyskanie gotówki bez przedstawiania zabezpieczeń do kwoty nawet 550 tys. zł.

Warunki pożyczki na kwotę 30 tys. zł na 12 miesięcy *

Bank

Zabezpieczenie

Kwota pożyczki

BGŻ BNP Paribas

bez zabezpieczenia do kwoty 250 tys.zł

10 tys. zł - 250 tys. zł

ING Bank Śląski

bez zabezpieczeń
- do  350 tys. zł, jeżeli klient prowadzi działalność od min. 4 lat
- do 250 tys. zł, dla pozostałych klientów
- do 500 tys. zł, jeżeli klient należy do grupy profesjonalistów

10 tys. zł -1,2 mln zł

mBank bez zabezpieczeń 1 tys. zł -200 tys. zł

Bank Millennium

bez zabezpieczeń do kwoty 150 tys. zł

1 tys. zł -150 tys. zł

Nest Bank

bez zabezpieczeń

10 tys. zł -550 tys. zł

PKO BP

bez zabezpieczeń do kwoty 500 tys. zł

5 tys. zł -500 tys. zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie kalkulacji banków
* poziom wymaganych zabezpieczeń może być uzależniony od wyniku oceny zdolności

Na maksymalną kwotę pożyczki możemy liczyć w ING Banku Śląskim – do 1, 2 mln zł. Jednak przedsiębiorca, który rozważa zaciągniecie takiej kwoty, musi już przedstawić zabezpieczenie wymagane przez bank.

Jak wynika z analizy otrzymanych kalkulacji, pożyczka nie jest produktem przeznaczonym dla nowych firm. Banki przeważnie wymagają, aby przedsiębiorstwo działało na rynku przez określony czas. Przedsiębiorcy rozważający zaciągniecie zobowiązania w BGŻ BNP Paribas muszą prowadzić biznes co najmniej od 24 miesięcy (w przypadku oferty skierowanej do Profesjonalistów – 12 m-c), w mBanku od 12 miesięcy. Natomiast ING Bank Śląski wymaga od klientów posiadania rachunku bankowego w dowolnym banku min. przez 6 miesięcy.

Czy faktycznie minimum formalności?

Pożyczka z definicji traktowana jest jako szybki zastrzyk gotówki. Jednak podobnie jak w przypadku zaciągania innych zobowiązań – kredytu inwestycyjnego, obrotowego czy samochodowego, i w tym przypadku właściciel własnego biznesu musi liczyć się z koniecznością przedłożenia, wraz z wnioskiem, dokumentów założycielskich wraz ze sprawozdaniami finansowymi. Dodatkowo może zostać poproszony o zaświadczenie z ZUS/US o niezaleganiu, oświadczenie majątkowe, prognozy czy inne dokumenty w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Oczywiście proces może zostać odpowiednio skłócony w przypadku posiadania rachunku firmowego w danym banku, na który wpływają należności oraz dokonywane są bieżące rozliczenia. W takim przypadku instytucja nie będzie prosiła o przedstawienie dokumentów założycielskich. Natomiast jeśli bank posiada możliwość złożenia wniosku poprzez bankowość internetową, przeważnie przedsiębiorca nie musi dostarczać żadnych dokumentów.

Standardowa procedura wydania decyzji o udzieleniu zobowiązania, w zależności od banku, wynosi do 3 dni. W przypadku Nest Banku przedsiębiorca może otrzymać informacje nawet w ciągu 5 minut, natomiast w przypadku BGŻ BNP Paribas oraz PKO BP – czas oczekiwania wynosi do 24 godzin. 

Bez przywilejów

Banki zapytane o warunki dla stałego oraz nowego klienta, poinformowały o braku rozgraniczenia – proponowana oferta jest jednakowa dla obu typów klientów. Przedsiębiorcy nie mogą zatem liczyć na lepsze warunki, mimo że są już klientami danej instytucji.

Plusem zaciągania pożyczki w banku, w którym założony jest rachunek firmowy, jest konieczność dostarczenia mniejszej liczby dokumentów finansowych do analizy zdolności. Dodatkowo, pożyczone środki finansowe po chwili od ich uruchomienia, widoczne są na koncie przedsiębiorstwa.

Właściciele własnego biznesu nie mogą również liczyć na specjalne traktowanie w kwestii karencji w spłacie pożyczki. Banki nie stosują możliwości jej udzielenia przy zaciągnięciu tego typu zobowiązania. Wyłącznie Nest Bank oraz mBank dopuszczają możliwość zawieszenia spłaty na okres 3 miesięcy.

Źródło:
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane: Bankowość dla firm

Komentarze (3)

dodaj komentarz
doradcakredytmarket
Dzień dobry, alternetywą do ofert bankowych jest skorzystanie z usług Kredyt Market, gdzie dodatkowe środki na rozwój firmy są przyznawane na bardzo konkurencyjnych warunkach. Choć wiemy, że do wysokich kosztów kredytów przyzwyczaiły przedsiębiorców banki i różne instytucje pozabankowe, jako byli bankowcy chcemy to Dzień dobry, alternetywą do ofert bankowych jest skorzystanie z usług Kredyt Market, gdzie dodatkowe środki na rozwój firmy są przyznawane na bardzo konkurencyjnych warunkach. Choć wiemy, że do wysokich kosztów kredytów przyzwyczaiły przedsiębiorców banki i różne instytucje pozabankowe, jako byli bankowcy chcemy to podejście zmienić! Wychodząc na przeciw oczekiwaniom właścicieli firm Kredyt Market przygotował ofertę, dzięki której dodatkowe środki dla przedsiębiorstwa można pozyskać nie wychodząc z domu. Kwota pożyczki od 10 do 50 tysięcy na okres od 3 do 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytu to 9,5% w skali roku a prowizja wynosi jedynie 2,5%. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat ani ubezpieczeń. Cały proces jest elektroniczny, szybki i, co najważniejsze, bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów. W oparciu o dane podane w trakcie wypełniania wniosku, nasz algorytm wylicza zdolność kredytową. Dzięki temu finalną decyzję z propozycją kwoty pożyczki wnioskodawca otrzymuje w ciągu 15 minut na maila. Po 2 dniach od zatwierdzenia warunków umowy środki zostaną przelane na wskazane konto bankowe. Po dokładne wyliczenia zapraszamy do zakładki kalkulator na naszej stronie https:/kredytmarket.com/
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
marcin321
Każdy szczęściu dopomoże, każdy kredyt dziś wziąć może!
Raz! Dwa! Trzy! Dziś bank dorabiasz TY!

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki