REKLAMA
Tour de spółki

Portfel zamówień grupy PBG wynosi 3,35 mld zł

2018-10-01 21:06
publikacja
2018-10-01 21:06
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Portfel zamówień grupy kapitałowej PBG na dzień 1 lipca wynosił 3,35 mld zł, z czego do realizacji w 2018 roku przypada około 0,85 mld zł, a pozostała część na kolejne lata - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (82 proc.). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 18 proc. wartości portfela, co oznacza istotny wzrost tego segmentu działalności w porównaniu do danych prezentowanych na dzień 1 stycznia 2018 roku.

W pierszej połowie 2018 roku Grupa PBG odnotowała stratę z działalności operacyjnej na poziomie 34,9 mln zł. Przed rokiem grupa miała zysk operacyjny w wysokości 19,7 mln zł.

Strata netto (z tytułu działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 24,6 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku netto przed rokiem.

"Na wyniki finansowe Grupy PBG w okresie pierwszego półrocza 2018 roku istotne przełożenie miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym ujęcie w wyniku grupy PBG skutków przeszacowania wartości firmy powstałej na objęciu kontroli nad spółką Rafako" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki