Policja przesłucha świadka, a potem wystawi mu PIT

Zwrot utraconego dochodu czy zarobku, jaki otrzymuje obywatel wezwany na policję, podlega opodatkowaniu - twierdzi minister finansów i zmienia wcześniejsza interpretację podatkową. W końcu - jak wynika z uzasadnienia - to zwrot dochodu czy zarobku, a te przecież są opodatkowane.

(fot. Marek Wiśniewski / FORUM)

Zdarza się, że policja wzywa do stawienia się osoby, które były świadkami np. wypadku albo przestępstwa. Takie wezwanie dla niektórych - zwłaszcza dla osób prowadzących mikrofirmy - oznacza konieczność rezygnacji z pracy, a to zaś powoduje spadek przychodów. I dlatego prawo przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenia, które ma zrekompensować te straty.

Izba mówi, że podatek się nie należy

W 2013 r. jedna z komend policji zwróciła się do Izby Skarbowej w Łodzi z pytaniem, czy świadczenie będące zwrotem utraconego zarobku lub dochodu podlega opodatkowaniu i czy powinna ten podatek naliczać i odprowadzać?

Policjanci we wniosku zasugerowali, że w tym przypadku podatku naliczać nie należy. Wskazali wprawdzie, że w znowelizowanym w 2012 r. Kodeksie postępowania karnego świadczenie takie zostało nazwane wynagrodzeniem, lecz wcześniej - to jest w dekrecie z 1950 r. - było one nazywane odszkodowaniem. Na dodatek, twierdzili policjanci, pomimo zmiany nazwy świadczenie nadal ma charakter odszkodowawczy, jako że jej celem jest naprawa powstałej szkody, którą jest obniżenie dochodów świadka, z powodu konieczności stawienia się na policji.

Izba Skarbowa w Łodzi poparła stanowisko policjantów, uznając, że zwolnienie przysługuje środkom wypłacanym w zamian za utracony dochód na takich samych zasadach jak inne odszkodowanie. Ale to stanowisko nie spodobało się Ministrowi Finansów. Właśnie zmienił on tamtą interpretację z czerwca 2013 (sygnatura IPTPB1/415-183/13-4/DS.) i uznał, że podatek się należy.

Bo od wynagrodzenia podatek się płaci

Analiza, zapisana w interpretacji zmieniającej, sprowadza się mniej więcej do tego, że skoro ustawodawca w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego nazwał wypłacone kwoty wynagrodzeniem, to nie można ich traktować jako odszkodowanie. A poza tym, jak czytamy w wyjaśnieniu, "otrzymanie ww. zwrotu zarobku lub dochodu odpowiada co do zasady, należnościom np. z pracy, jakie podatnik otrzymałby od swojego pracodawcy, gdyby nie został wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka. Co istotne ww. należności otrzymane od pracodawcy nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania. Przyjąć zatem należy, że w przypadku stawiennictwa w charakterze świadka następuje jedynie zmiana podmiotu dokonującego wypłaty. Stąd brak jest podstaw do stosowania wobec tego świadczenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.".

Jednak minister nie posunął się aż tak daleko, żeby uznać wypłacane przez policję - oraz sądy - kwoty za równoważne dochodom z pracy. Zdecydował się na skorzystanie z furtki, jaką wg organów skarbowych daje art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc tzw. "przychody z innych źródeł".

I podatek, i formularz

Zmiana interpretacji oznacza, że kwoty wypłacane w ten sposób są objęte podatkiem, które powinna zapewne potrącać i przesyłać do budżety komenda policji. A na zakończenie roku powinna rozesłać PIT-11, w której znajdzie się informacja o dodatkowych kwotach. Trudno powiedzieć, jak duże dochody przyniesie budżetowi opodatkowanie wypłat, związanych z dochodami utraconymi przez świadków, ale policja zostanie obarczona dodatkowymi obowiązkami, związanymi z rozliczeniami i koniecznością wystawiania formularzy.

Marek Siudaj, Tax Care

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 1 ~fiDEL

Podatek trzeba zapłacić od wynagrodzenia brutto czy netto?

! Odpowiedz
1 1 ~ter

Skoro to dochód, to jak rozumiem nastąpiło zawarcie umowy z Policją. W jakiej formie, czy Policja odprowadziła należne stawki, prześle PiT?

! Odpowiedz
0 11 ~miro

no to "generalska" gansgterka będzie ścigała zaległe 10 lat

! Odpowiedz
0 62 ~Biedak

Państwo powinno płacić podatek od podatku ponieważ podatek jaki płacimy jest dochodem dla państwa a więc powinien być opodatkowany :-)

! Odpowiedz
0 24 ~alvaro

Dzięki temu można zatrudnić kilku dodatkowych urzędników obsługujacych ów podatek, dzięki czemu będzie niższe bezrobocie ^^

! Odpowiedz
0 12 ~Dżejms

My płacimy podatek od podatku - np VAT od akcyzy.

! Odpowiedz
0 45 ~NORMALNY_obywatel

utracone wynagrodzenie podlegało by również oskładkowaniu składkami społecznymi i zdrowotnymi. w związku z tym policja powinna dokonać zgłoszenia świadka do ZUS, opłacenia należnych składek a następnie do wyrejestrowania w/w delikwenta. w efekcie koszty związane z obsługą tego absurdalnego pomysłu (nie tylko ze strony policji) przekroczą dochody osiągane przez budżet państwa.

gratulacje dla MF za kolejny bubel

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 21 ~Sebel

Oczywiście, bez oZUSowania takiego wynagrodzenia Policja jest niczym ci wstrętni przedsiębiorcy zatrudniający na umowy śmieciowe. Poza tym jeśli to nie jest odszkodowanie, tylko wynagrodzenie to może być negocjowalne,a to dobra wiadomość dla świadków i wszelkiej maści wzywanych.

! Odpowiedz
0 18 ~asad

The bille wielkie !!!

! Odpowiedz
0 48 ~misiek

napisałbym komentarz stosowny do pomysłu ministerstwa finansów ale moderator go usunie, więc pozostawię newsa bez odpowiedniego komentarza.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.