REKLAMA

Policja przesłucha świadka, a potem wystawi mu PIT

2015-10-15 12:29
publikacja
2015-10-15 12:29
fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Zwrot utraconego dochodu czy zarobku, jaki otrzymuje obywatel wezwany na policję, podlega opodatkowaniu - twierdzi minister finansów i zmienia wcześniejsza interpretację podatkową. W końcu - jak wynika z uzasadnienia - to zwrot dochodu czy zarobku, a te przecież są opodatkowane.

Zdarza się, że policja wzywa do stawienia się osoby, które były świadkami np. wypadku albo przestępstwa. Takie wezwanie dla niektórych - zwłaszcza dla osób prowadzących mikrofirmy - oznacza konieczność rezygnacji z pracy, a to zaś powoduje spadek przychodów. I dlatego prawo przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenia, które ma zrekompensować te straty.

Izba mówi, że podatek się nie należy

W 2013 r. jedna z komend policji zwróciła się do Izby Skarbowej w Łodzi z pytaniem, czy świadczenie będące zwrotem utraconego zarobku lub dochodu podlega opodatkowaniu i czy powinna ten podatek naliczać i odprowadzać?

Policjanci we wniosku zasugerowali, że w tym przypadku podatku naliczać nie należy. Wskazali wprawdzie, że w znowelizowanym w 2012 r. Kodeksie postępowania karnego świadczenie takie zostało nazwane wynagrodzeniem, lecz wcześniej - to jest w dekrecie z 1950 r. - było one nazywane odszkodowaniem. Na dodatek, twierdzili policjanci, pomimo zmiany nazwy świadczenie nadal ma charakter odszkodowawczy, jako że jej celem jest naprawa powstałej szkody, którą jest obniżenie dochodów świadka, z powodu konieczności stawienia się na policji.

Izba Skarbowa w Łodzi poparła stanowisko policjantów, uznając, że zwolnienie przysługuje środkom wypłacanym w zamian za utracony dochód na takich samych zasadach jak inne odszkodowanie. Ale to stanowisko nie spodobało się Ministrowi Finansów. Właśnie zmienił on tamtą interpretację z czerwca 2013 (sygnatura IPTPB1/415-183/13-4/DS.) i uznał, że podatek się należy.

Bo od wynagrodzenia podatek się płaci

Analiza, zapisana w interpretacji zmieniającej, sprowadza się mniej więcej do tego, że skoro ustawodawca w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego nazwał wypłacone kwoty wynagrodzeniem, to nie można ich traktować jako odszkodowanie. A poza tym, jak czytamy w wyjaśnieniu, "otrzymanie ww. zwrotu zarobku lub dochodu odpowiada co do zasady, należnościom np. z pracy, jakie podatnik otrzymałby od swojego pracodawcy, gdyby nie został wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka. Co istotne ww. należności otrzymane od pracodawcy nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania. Przyjąć zatem należy, że w przypadku stawiennictwa w charakterze świadka następuje jedynie zmiana podmiotu dokonującego wypłaty. Stąd brak jest podstaw do stosowania wobec tego świadczenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.".

Jednak minister nie posunął się aż tak daleko, żeby uznać wypłacane przez policję - oraz sądy - kwoty za równoważne dochodom z pracy. Zdecydował się na skorzystanie z furtki, jaką wg organów skarbowych daje art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc tzw. "przychody z innych źródeł".

I podatek, i formularz

Zmiana interpretacji oznacza, że kwoty wypłacane w ten sposób są objęte podatkiem, które powinna zapewne potrącać i przesyłać do budżety komenda policji. A na zakończenie roku powinna rozesłać PIT-11, w której znajdzie się informacja o dodatkowych kwotach. Trudno powiedzieć, jak duże dochody przyniesie budżetowi opodatkowanie wypłat, związanych z dochodami utraconymi przez świadków, ale policja zostanie obarczona dodatkowymi obowiązkami, związanymi z rozliczeniami i koniecznością wystawiania formularzy.

Marek Siudaj, Tax Care

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (14)

dodaj komentarz
~fiDEL
Podatek trzeba zapłacić od wynagrodzenia brutto czy netto?
~ter
Skoro to dochód, to jak rozumiem nastąpiło zawarcie umowy z Policją. W jakiej formie, czy Policja odprowadziła należne stawki, prześle PiT?
~miro
no to "generalska" gansgterka będzie ścigała zaległe 10 lat
~Biedak
Państwo powinno płacić podatek od podatku ponieważ podatek jaki płacimy jest dochodem dla państwa a więc powinien być opodatkowany :-)
~alvaro
Dzięki temu można zatrudnić kilku dodatkowych urzędników obsługujacych ów podatek, dzięki czemu będzie niższe bezrobocie ^^
~Dżejms
My płacimy podatek od podatku - np VAT od akcyzy.
~NORMALNY_obywatel
utracone wynagrodzenie podlegało by również oskładkowaniu składkami społecznymi i zdrowotnymi. w związku z tym policja powinna dokonać zgłoszenia świadka do ZUS, opłacenia należnych składek a następnie do wyrejestrowania w/w delikwenta. w efekcie koszty związane z obsługą tego absurdalnego pomysłu (nie tylko ze utracone wynagrodzenie podlegało by również oskładkowaniu składkami społecznymi i zdrowotnymi. w związku z tym policja powinna dokonać zgłoszenia świadka do ZUS, opłacenia należnych składek a następnie do wyrejestrowania w/w delikwenta. w efekcie koszty związane z obsługą tego absurdalnego pomysłu (nie tylko ze strony policji) przekroczą dochody osiągane przez budżet państwa.

gratulacje dla MF za kolejny bubel
~Sebel
Oczywiście, bez oZUSowania takiego wynagrodzenia Policja jest niczym ci wstrętni przedsiębiorcy zatrudniający na umowy śmieciowe. Poza tym jeśli to nie jest odszkodowanie, tylko wynagrodzenie to może być negocjowalne,a to dobra wiadomość dla świadków i wszelkiej maści wzywanych.
~misiek
napisałbym komentarz stosowny do pomysłu ministerstwa finansów ale moderator go usunie, więc pozostawię newsa bez odpowiedniego komentarza.

Powiązane: O tym mówią ludzie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki