REKLAMA
WEBINAR

Polenergia miała w III kw. 95,1 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 42 mln zł rdr - szacunki

2021-11-05 18:50
publikacja
2021-11-05 18:50

Polenergia szacuje, że miała w III kwartale 2021 roku 95,1 mln zł skorygowanej EBITDA, czyli o 42 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie. Skorygowany zysk netto szacowany jest na 53,7 mln zł, co stanowi wzrost o 36,8 mln zł rdr.

Polenergia miała w III kw. 95,1 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 42 mln zł rdr - szacunki
Polenergia miała w III kw. 95,1 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 42 mln zł rdr - szacunki
fot. Kacper Pempel / / FORUM

Polenergia podała, że do wzrostu skor. EBITDA przyczynił się głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 33,9 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 4,5 mln zł) w związku z realizacją procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) zgodnie z postanowieniami umowy o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej, Paliw Gazowych oraz Uprawnień do Emisji (SLA).

Po trzech kwartałach 2021 r. skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 282,3 mln zł i był wyższy o 81,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak podała grupa, do wzrostu zysku przyczynił się wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 89,3 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 22,9 mln zł).

"Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 29,1 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności" - napisano.

W okresie trzech kwartałów 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 148,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62,9 mln zł.

Wpływ na wyniki - jak podała Polenergia - miał proces "odwracania" transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS w ramach optymalizacji pracy tej elektrociepłowni.

"Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS tzw. Clean Spark Spread (CSS) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów" - napisano.

Spółka podała, że wycena odpowiednich instrumentów finansowych związanych z powyższymi transakcjami zgodnie z MSSF 9 oznacza rozpoznanie w wyniku III kwartału 2021 r. na poziomie grupy: wyniku na przewidywanej produkcji ENS dla ww. przyszłych okresów, których dotyczyły zawarte transakcje, tj. 7,5 mln zł (narastająco: 18,7 mln zł) oraz wpływu dodatkowych optymalizacji i zmian CSS w wysokości 22,5 mln zł (narastająco: 45,8 mln zł).

Dodano, że wpływ wyceny tych transakcji na wynik EBITDA w III kwartale 2021 r. został zaprezentowany w segmencie obrotu i sprzedaży w kwocie 9,2 mln zł (narastająco: 17,9 mln zł) oraz w segmencie gazu i czystych paliw w kwocie 20,7 mln zł (narastająco: 46,6 mln zł).

"Efekt realizacji transakcji dotyczący 3 kwartału 2021 r., których wycena została rozpoznana w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półroczne 2021 r. został ujęty w wyniku zrealizowanym w kwocie 17,1 mln zł pomniejszając wartość wyceny na 30 września 2021 r." - dodano.

Publikacja raportu Polenergii za pierwsze półrocze 2021 r. planowana jest na 23 listopada 2021 r. (PAP Biznes)

jow/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki