REKLAMA

Pieniądze dla firm z Funduszy Europejskich. Sprawdzamy, na co można otrzymać dotację

2021-12-29 12:00
publikacja
2021-12-29 12:00
Pieniądze dla firm z Funduszy Europejskich. Sprawdzamy, na co można otrzymać dotację
Pieniądze dla firm z Funduszy Europejskich. Sprawdzamy, na co można otrzymać dotację
fot. artjazz / / Shutterstock

Już w drugim kwartale 2022 r. ruszy pierwsza część wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Firmy mogą otrzymać dotację przede wszystkim na działalność B+R, a także wdrażanie innowacji, zazielenianie oraz cyfryzację.

W drugim kwartale 2022 r. ruszy jeden w Programów wsparcia pieniężnego dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich. Sprawdziliśmy, kto pierwszy będzie miał szansę na dotacje z nowego budżetu na lata 2021-2027.

Blisko 4,4 mld euro na dotacje dla firm

Wprawdzie nowe programy określające zasady wydawania Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 czekają jeszcze na ostateczną akceptację to szczegóły niektórych są już dostępne. Jednym z nich jest Program Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) z budżetem w wysokości blisko 8 mld euro, czyli około 37 mld zł. Z założeń wynika, że będzie koncentrował się na trzech następujących priorytetach:

  1. wsparciu dla przedsiębiorców – budżet: 4,36 mld euro
  2. środowisku sprzyjające innowacjom – budżet: 2,65 mld euro
  3. zazielenieniu przedsiębiorstw – budżet: 800 mln euro

Najszybciej uruchomione zostaną pieniądze z pierwszego priorytetu - wsparcie dla przedsiębiorców, budżet tego filaru wynosi 4,36 mld euro, czyli ponad 20,1 mld zł. Konkursy dla przedsiębiorstw ruszą w drugim kwartale 2022 r. Nabór wniosków będzie trwać do końca roku. Kto może skorzystać ze środków z Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)? Dofinansowaniem mają być objęte przedsięwzięcia związane z działalnością innowacyjną firm tj. wdrażaniem nowych produktów i usług bazujące na pracach badawczo-rozwojowych, lub przedsięwzięcia związane z tworzeniem bazy (infrastruktury) B+R w przedsiębiorstwach.

Pieniądze na wdrażanie innowacji

Środki pieniężne z Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki będzie można otrzymać na tzw. projekty modułowe dające możliwość dofinansowania w ramach jednego projektu różnych etapów wdrażania innowacji. Będzie to spore ułatwienie dla firm. Przedsiębiorcy starający się o dotację będą musieli uwzględnić jeden z obowiązkowych modułów, do których należą: "prace B+R" lub "infrastruktura B+R".

Co kryje się pod wymienionymi nazwami? W przypadku modułu "prace B+R" dofinansowanie można przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Natomiast w module "infrastruktura B+R" środki można wykorzystać na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Projekty mogą być realizowane przez indywidualne przedsiębiorstwa oraz konsorcjum jednostki naukowej i przedsiębiorstwa. Ponadto każdy projekt realizowane ze środków FENG, będzie mógł uwzględniać dodatkowe moduły:

  • wdrożenie prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub zrealizowanych bądź zakupionych wcześniej,
  • cyfryzacja (np. wykorzystanie big data w procesie produkcji, Internet rzeczy czy rozwój cyberbezpieczeństwa),
  • zazielenienie (np. rozwiązania umożliwiające recykling odpadów, zastępowanie lub zmniejszanie substancji szkodliwych w produktach),
  • wejście na rynki zagraniczne tj. internacjonalizacja, w tym komercjalizacja prac B+R za granicą, promocja produktów i usług za granicą,
  • szkolenia oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności w obszarze między innymi transformacji w kierunku przemysłu 4.0, zarządzania innowacjami, obsługi infrastruktury badawczej.

– Już od samego początku wszystkie rodzaje przedsiębiorstw będą mogły składać wnioski i realizować projekty z zakresu prac B+R, rozwoju infrastruktury B+R, wdrożenia wyników badań, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej, rozwoju kompetencji pracowników, „zazielenienia” i cyfryzacji przedsiębiorstw – mówi Małgorzata Szczepańska, dyrektor departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program ma umożliwić realizację różnych etapów rozwoju innowacji. Kluczowe jest, że to przedsiębiorca zdecyduje o logicznym ułożeniu modułów. Możliwa będzie realizacja projektu przez kolejne etapy jego rozwoju (tj. od koncepcji, prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację zagranicą) ale również takich projektów, w których poszczególne moduły odpowiadają potrzebie przedsiębiorcy, ale ich realizacja nie jest powiązana ani od siebie uzależniona.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 dostępne jest zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.  Konkursy dla projektów, w które zaangażowane będą duże przedsiębiorstwa obsługiwać będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), natomiast pozostałe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Środki na zazielenianie i cyfryzację

– Przygotowując program staraliśmy się stworzyć zarówno atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców jak i odpowiadać na najbardziej palące wyzwania cywilizacyjne. W związku z tym kwestiom klimatycznym, zielonej transformacji przedsiębiorstw poświeciliśmy cały priorytet trzeci w programie oraz jeden z modułów w priorytecie pierwszym – mówi Małgorzata Szczepańska.

W ramach Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki przewidywane są środki pieniężne na wsparcie zielonych innowacji oraz cyfryzację. Oferta dla przedsiębiorstw w ramach priorytetu trzeciego będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest - Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania). "Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych" – dodaje Szczepańska.
 
– Odrobiliśmy również lekcję z pandemii i przechodzącego cyfrową rewolucję świata, stąd duży nacisk na cyfryzację i transformację w kierunku gospodarki 4.0. Stąd mocno zaznaczona obecność tego obszaru zarówno w pierwszym priorytecie, jak i wspieranie transformacji cyfrowej MŚP poprzez doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie oraz granty na zakup i wdrożenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej – podkreśla Małgorzata Szczepańska.

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki