REKLAMA
PIT 2023

PZU SA: Zawiadomienie Nationale-Nederlanden PTE S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA

2023-12-01 18:50
publikacja
2023-12-01 18:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_PTE_Nationale_Nederlanden.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zawiadomienie Nationale-Nederlanden PTE S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie, przekazane Spółce przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające funduszami: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 („Fundusze”), informujące, że w wyniku zbycia akcji PZU SA w transakcjach na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 23 listopada 2023 roku, Fundusze zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem, przed rozliczeniem transakcji Fundusze posiadały łącznie 43 467 027 akcji PZU SA, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 43 467 027 głosów stanowiących 5,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 43 120 753 akcje PZU SA, stanowiące 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 43 120 753 głosów stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie PTE Nationale Nederlanden.pdfZawiadomienie PTE Nationale Nederlanden.pdf Zawiadomienie przekazane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki