REKLAMA

PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

2021-07-09 17:14
publikacja
2021-07-09 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pylon_-_formularz_19_MAR_-_M.Jujka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pylon_-_formularz_19_MAR_zawiadomienie_posrednie-_M.Rubenczyk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 907 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
PYLON S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), że w dniu 07.05.2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR:
o transakcji zbycia akcji Spółki przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Sp. z o.o.
oraz
o transakcji zbycia akcji Spółki przez Mateusza Jujka – członka zarządu

Przedmiotowe transakcje miały miejsce 08.07.2021 oraz 09.07.2021.

W przypadku Ph „Maks” Sp. z o.o. sprzedaż nastąpiła na rynku NewConnect dnia 08.07.2021

W przypadku transakcji dokonanych przez Pana Mateusza Jujka, transakcje dotyczyły akcji niezdematerializowanych. Transakcja odbyła się po za rynkiem NewConnect w dniu 09.07.2021

Powyższe trzy zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszej informacji.
Załączniki
Plik Opis
Pylon - formularz 19 MAR - M.Jujka.pdfPylon - formularz 19 MAR - M.Jujka.pdf
Pylon - formularz 19 MAR zawiadomienie pośrednie- M.Rubeńczyk.pdfPylon - formularz 19 MAR zawiadomienie pośrednie- M.Rubeńczyk.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Mikołaj Rubeńczyk Wiceprezes Zarządu Mikołaj Rubeńczyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki