PROCAD S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

2020-06-29 19:24
publikacja
2020-06-29 19:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_12_na_2020_Tresc_uchwal_przyjetych_przez_ZWZ_PROCAD_SA_-_zalacznik.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wznowienia obrad po przerwie w dniu 09 lipca 2020 roku o godzinie 13:00 w tym samym miejscu z możliwością zdalnego uczestnictwa.
Uchwały, które zostały podjęte w dniu 29 czerwca 2020 roku, do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent informuje, że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał nr: 4,5,6,7,9,10,11,19.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 5,6,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Raport biezacy nr 12 na 2020 Tresc uchwal przyjetych przez ZWZ PROCAD SA - zalacznik.docx.pdfRaport biezacy nr 12 na 2020 Tresc uchwal przyjetych przez ZWZ PROCAD SA - zalacznik.docx.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2020-06-29 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki