REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla

2021-03-30 16:25
publikacja
2021-03-30 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej, w sekcji RELACJE INWESTORSKIE: Sprawozdania na temat informacji niefinansowych – Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2020 sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51 i stanowiące cześć jej Sprawozdania Zarządu – dostępne jest pod adresem: www.primetechsa.pl/sprawozdania-na-temat-informacji-niefinansowych


Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Jan Poświata Prezes Zarządu
2021-03-30 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki