PRIMETECH S.A.: Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta Sprawozdania na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla za rok 2019

2020-04-21 14:11
publikacja
2020-04-21 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-21
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta Sprawozdania na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent") informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Emitenta: www.primetechsa.pl, w sekcji RELACJE INWESTORSKIE - Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2019, sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, (FAMUR S.A.): https://www.primetechsa.pl/sprawozdania-na-temat-informacji-niefinansowych.

"Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A. za 2019 rok" dostępne jest również na stronie www.famur.com, w zakładce Relacje Inwestorskie, Raporty roczne, pod adresem: https://famur.com/media/Famur_-_Sprawozdanie_nt_Informacji_Niefinansowych_2019.pdf


Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-21 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-04-21 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki