REKLAMA
Tour de spółki

PRAGMA INKASO S.A.: Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 3

2020-08-07 08:54
publikacja
2020-08-07 08:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-07
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 3
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 informuje, że uzyskał informację o umorzeniu przez fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu posiadanych przez inwestorów innych niż Pragma Inkaso (Inwestorzy).
Inwestorzy uzyskali z tego tytułu środki pieniężne w wysokości 985,27 zł na każdy certyfikat. W związku z tym, że stopa zwrotu z certyfikatów jest niższa niż gwarantowana przez Pragma Inkaso Emitent będzie zobowiązany do dopłaty na rzecz Inwestorów różnicy. Łączna wysokość zobowiązania gwarancyjnego wynosi 3.842 tys. zł. Na kwotę zobowiązania Emitent zawiązał rezerwę w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.
Zobowiązania Emitenta wobec Inwestorów są zabezpieczone na certyfikatach Emitenta w Funduszu.
Emitent szacuje, że kwotę zobowiązania gwarancyjnego będzie rozliczał cyklicznie do w okresie III Q 2020 – I Q 2021, m.in. ze środków uzyskanych poprzez umarzanie certyfikatów w Funduszu po wpływie do niego drugiej raty ceny za sprzedaż portfeli (transakcja opisana m.in. w raporcie 17/2020) w wysokości 1.893 tys. zł, co nastąpi po przepisaniu na rzecz nabywcy wierzytelności hipotek je zabezpieczających (Emitent szacuje, że proces ten będzie trwał do 3 miesięcy).
Emitent przekaże Inwestorom listownie szczegółowe informacje w powyższym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-07 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2020-08-07 Michał Kolamsiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki