REKLAMA
WEBINAR

POLTREG S.A.: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu konsorcjum w ramach konkursu Horizon Europe.

2023-06-05 21:05
publikacja
2023-06-05 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu konsorcjum w ramach konkursu Horizon Europe.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 w sprawie rekomendowania projektu konsorcjum do finansowania w ramach konkursu Horizon Europe, Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 r. pomiędzy Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji [European Health and Digital Executive Agency, HaDEA] a Emitentem oraz pozostałymi konsorcjantami [Konsorcjum] została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Autoantigen-specific adoptive regulatory T cell therapy against type 1 diabetes [ARTiDe, Projekt]”.

Podpisana umowa uprawnia Konsorcjum do korzystania z dofinansowania przyznanego przez HaDEA w łącznej kwocie wynoszącej ok. 7 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 32,7 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania przypadająca na Emitenta wynosi ok. 806 tys. EUR, co stanowi równowartość ok. 3,77 mln PLN. Dofinansowanie stanowi 100% wydatków w Projekcie.

Czas trwania Projektu to 60 miesięcy [data rozpoczęcia Projektu to lipiec 2023 r., a data zakończenie Projektu to koniec czerwca 2028 r.].

Odpowiedzialność finansowa każdego beneficjenta działającego w ramach Konsorcjum jest zasadniczo ograniczona do jego własnego długu i nienależnych kwot podmiotów z nimi powiązanych.
Celem Projektu jest opracowanie genetycznie modyfikowanych limfocytów T regulatorowych w leczeniu cukrzycy typu 1 od etapu zaprojektowania sztucznego receptora, poprzez badania przedkliniczne z selekcją najlepszego konstruktu, badania w modelu zwierzęcym i stworzenie postaci leku do badań klinicznych. Zadaniem Emitenta będzie selekcja najlepszego konstruktu i przeprowadzenie produktu komórkowego do etapu preparatu w standardzie leku ATMP (badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej) i dalszy rozwój w badaniach klinicznych do autoryzacji marketingowej i oferowania preparatu jako leku w rutynowym leczeniu cukrzycy typu 1.

W pozostałym zakresie, w tym w zakresie możliwości ewentualnego zawieszenia płatności postanowienia umowy o dofinansowanie nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-05 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki