REKLAMA

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej wraz z zamówieniem na wykonanie utworu audiowizualnego

2022-06-22 14:36
publikacja
2022-06-22 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej wraz z zamówieniem na wykonanie utworu audiowizualnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 22 czerwca 2022 r. przez Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, dalej „Wykonawca”) umowy ramowej ze spółką Beijing Zitiao NetWork Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach („Zleceniodawca”) o świadczenie usług produkcyjnych („Umowa ramowa”) wraz z pierwszym zamówieniem („Zamówienie”).
Umowa ramowa reguluje zasady współpracy stron i świadczenia przez Wykonawcę usług produkcyjnych na rzecz Zleceniodawcy na podstawie zawieranych każdorazowo w jej ramach pojedynczych zamówień.
Przedmiotem zawartego wraz z Umową ramową Zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Wykonawcę utworu audiowizualnego. Termin realizacji prac objętych Zamówieniem przypada na listopad 2022 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zamówienia wyniesie równowartość ok. 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia dzisiejszego).
Umowa ramowa została zawarta na okres do zakończenia wszystkich prac objętych złożonymi w jej ramach zamówieniami lub jeśli późniejszy na okres jednego roku, przy czym termin jej obowiązywania może zostać przedłużony za zgodą stron. Umowa ramowa i zamówienia składane w jej ramach mogą zostać rozwiązane przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania, na zasadach określonych w Umowie ramowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2022-06-22 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki