REKLAMA

PLASTBOX: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

2021-04-30 15:57
publikacja
2021-04-30 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2020 na kapitał zapasowy.
Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej Spółki celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki