REKLAMA

PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.

2021-06-29 09:41
publikacja
2021-06-29 09:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_06_29_PJP_RB_Uchwaly_ZWZ-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
PJP MAKRUM S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 28 czerwca 2021 r., podjęło uchwały jak w załączniku do niniejszego raportu.

Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 4 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto odstąpiono od głosowania uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej zaplanowanej w ramach punktu 13 porządku obrad albowiem nie zgłoszono żadnych propozycji wysokości wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej.
Zgłoszono jeden sprzeciw z 3.333 głosów do uchwały nr 20 w sprawie zmiany ustępu 8 w § 19 Statutu Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
2021 06 29 PJP RB Uchwały ZWZ- zalacznik.pdf2021 06 29 PJP RB Uchwały ZWZ- zalacznik.pdf Uchwały ZWZ PJP Makrum 28.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-06-29 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki