2,00 zł
-2,44% -0,05 zł
PGO S.A. (PGO)

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18.12.2018 r., otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), zawiadomienie w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w PGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”).

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
3. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,
4. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,
5. ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 5 053 276 akcji Spółki, stanowiących 5,25% w kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5 053 276 głosów w Spółce, co stanowiło 5,25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1 163 580 akcji Spółki, stanowiących 1,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 163 580 głosów w Spółce, co stanowi 1,21% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 96 300 000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-18 Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu
2018-12-18 Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl