REKLAMA

PGO S.A.: Wycofanie z obrotu akcji PGO S.A.

2021-04-26 18:12
publikacja
2021-04-26 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Wycofanie z obrotu akcji PGO S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2021 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie, z dniem 29 kwietnia 2021 r., z obrotu na rynku regulowanym akcji spółki PGO S.A. w łącznej liczbie 96.300.000, oznaczonych kodem ISIN: PLPGO0000014, podjął uchwałę o wycofaniu w/w akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW z tym dniem.

W związku z powyższym Emitent informuje, że z dniem 29 kwietnia 2021 r. utraci status spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przestanie podlegać wynikającym z tego statusu obowiązkom, w tym obowiązkom informacyjnym.

Podstawa prawna: inne uregulowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki