REKLAMA

PEPEES: Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

2023-07-06 14:32
publikacja
2023-07-06 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-06
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2023 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a Bankiem.

Na mocy Aneksu bank odnawia limit kredytowy wielocelowy w łącznej kwocie 67,5 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:
• PEPEES S.A. do 40,5 mln zł
• PPZ Bronisław S.A. do 18,5 mln zł
• ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 8,5 mln zł

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
1) kredyt w rachunku bieżącym:
• PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł
• PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł
• ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł
2) kredyt obrotowy odnawialny:
• PEPEES S.A. do kwoty 36,5 mln zł
• PPZ Bronisław S.A. do kwoty 17,8 mln zł,
• ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 6,5 mln zł

Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2024 r. a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2024 r. w równych miesięcznych ratach.

Limit kredytowy wielocelowy został udzielony do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-06 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-07-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki