REKLAMA

PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku

2020-09-10 07:45
publikacja
2020-09-10 07:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2019 roku):
- przychody ze sprzedaży: 114 465 tys. zł (127 087 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 7 275 tys. zł (23 563 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 3 985 tys. zł (16 696 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2019 roku):
- przychody ze sprzedaży: 81 868 tys. zł (92 983 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 4 955 tys. zł (18 949 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 3 218 tys. zł (14 352 tys. zł)

Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów oraz zmniejszeniu cen sprzedaży, w ocenie Spółki będących wynikiem sytuacji na rynku spowodowanej pandemią.

Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 18 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-09-10 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki