REKLAMA

PEKAES: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.09.2016 r. wraz z wynikami przeprowadzonych głosowań

2016-09-16 17:22
publikacja
2016-09-16 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.09.2016 r. wraz z wynikami przeprowadzonych głosowań
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., w siedzibie Spółki w dniu 16 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z szczegółowymi informacjami o wynikach przeprowadzonych głosowań:


Uchwała Nr 1/09/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Piotrowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.182.644, co stanowi 89,06% % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 27.182.644, w tym „za” uchwałą – 27.182.644 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.Uchwała Nr 2/09/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.182.644, co stanowi 89,06 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 27.182.644, w tym „za” uchwałą – 27.182.644 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.


Uchwała Nr 3/09/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 września 2016 roku


w sprawie: powołania pani Anety Fiedoruk do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Anetę Fiedoruk do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.182.644 co stanowi 89,06 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 27.182.644, w tym „za” uchwałą – 21.960.364 głosów, „przeciw” – 737.475 głosów, „wstrzymujących się” – 4.484.805 głosów.


Uchwała Nr 4/09/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka PEKAES Spółka Akcyjna.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.182.644, co stanowi 89,06 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 27.182.644, w tym „za” uchwałą – 27.182.644 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-16 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-09-16 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki