REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-10-07 13:14
publikacja
2022-10-07 13:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-07
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A („Spółka”), powzięła informację o podpisaniu przez Consto AB („Inwestor”) umowy („Umowa”), uprzednio podpisanej przez Spółkę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot Umowy: Dostawa konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji położonej w m. Norsborg w Szwecji
Wartość Umowy: 1 % przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: tydz. 44 2022 r.
Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: tydz 5 2024 r.
Okres gwarancji:5 lat
Okres rękojmi: 10 lat
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10 % wartości Umowy netto
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek 5 % wartości Umowy netto
Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 15 % wartości Umowy netto
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: nie
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-07 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2022-10-07 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki