REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2021-12-23 18:46
publikacja
2021-12-23 18:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-23
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”), , zawarła z 7r S.A. z siedzibą w Krakowie („Inwestor”) umowę („Umowa”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot Umowy: Realizacja obiektów magazynowo-produkcyjnych wraz z biurami oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach nr 1015/3, 244/43 obręb 220403_2.0009, Lublewo Gdańskie.
Wartość Umowy: 9% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: 23.12.2021 roku
Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: 30.09.2022 r.
Okres gwarancji: Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat
Okres rękojmi: 5 lat
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 6% wartości Umowy netto
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy netto
Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 15% wartości Umowy netto
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie dotyczy
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-23 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2021-12-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki