REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej

2021-11-15 15:55
publikacja
2021-11-15 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Pawłem Rochowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Rochowski P.U.H. Ampro („Podwykonawca”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: kompleksowe wykonanie przez Podwykonawcę prac ziemnych i drogowych
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - budowy budynku magazynowego z zapleczem usługowym i administracyjno – socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Dybów w związku z umową zawartą przez Spółkę z BIMs Plus FFH Sp. z o.o. Warszawa Sp.k.

Wartość umowy: 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin zakończenia robót: 31.07.2022

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi:5 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 2 % wartości umowy

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 1 % wartości umowy

Limit kar umownych jakie można nałożyć na podwykonawcę: 10 % wartości umowy

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2021-11-15 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki