REKLAMA

PEKABEX: Korekta raportu bieżącego nr 03/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

2023-02-02 21:23
publikacja
2023-02-02 21:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023 K
Data sporządzenia: 2023-02-02
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 03/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") niniejszym dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. W wyniku oczywistej omyłki, w treści raportu
co do terminów publikacji raportów okresowych – skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023, wskazano odpowiednio 14 września 2022 r. i 23 listopada 2022 r., podczas gdy celem Emitenta było określenie publikacji przedmiotowych raportów w tych datach, ale w 2023 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta wskazuje poniżej poprawne terminy publikacji
ww. raportów:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - 14 września 2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 23 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-02 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2023-02-02 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki