REKLAMA

Orlen pokazał wyniki za IV kw. 2021 roku. Zysk powyżej oczekiwań

2022-01-27 07:24, akt.2022-01-27 13:30
publikacja
2022-01-27 07:24
aktualizacja
2022-01-27 13:30
Orlen pokazał wyniki za IV kw. 2021 roku. Zysk powyżej oczekiwań
Orlen pokazał wyniki za IV kw. 2021 roku. Zysk powyżej oczekiwań
fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 4,309 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 4,303 mld zł. Rekordowy wynik pokazał segment rafineryjny, o 76 proc. poprawiła się EBITDA w petrochemii. Kwadrans po otwarciu czwartkowej sesji akcje spółki spadały o ponad 2 proc., ale w kolejnych godzinach wyszły nad kreskę.

Wynik uwzględnia wycenę pozycji zabezpieczających na CO2 w wysokości 1,7 mld zł.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w czwartym kwartale 3,2 mld zł wobec konsensusu na poziomie 2,91 mld zł.

Przychody ze sprzedaży, pomimo spadku marż paliwowych na polskim rynku, wzrosły rdr o 76 proc. do 41,2 mld zł. Konsensus zakładał, że przychody sięgną 37,8 mld zł.

EBITDA raportowana wyniosła w czwartym kwartale 5,56 mld zł, a rynek spodziewał się, że sięgnie 5 mld zł.

W całym 2021 roku grupa Orlen osiągnęła oczyszczony wynik EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł(wzrost wobec 2020 o 5,8 mld zł), zysk netto w wysokości 10,2 mld zł (wyższy o 11,5 mld zł niż rok wcześniej), przychody na poziomie 131,6 mld zł (wyższe rdr o 53 proc.).

Sprzedaż w 2021 roku wyniosła 38,9 mt (wzrost o 2 proc.), z czego w czwartym kwartale sprzedaż sięgnęła 10,6 mt (wzrost rdr o 7 proc.).

PKN Orlen wygenerował w 2021 roku przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mld zł. Poziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,2 mld zł.

Na koniec czwartego kwartału 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA grupy spadł do 0,61x wobec 0,69x na koniec trzeciego kwartału.

Nakłady inwestycyjne grupy Orlen w zeszłym roku wyniosły łącznie 9,9 mld zł. W 2022 roku mają one wynieść 15,2 mld zł.

"Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności. Konsekwentnie inwestujemy w nasz podstawowy biznes, jednocześnie mocno angażując się w rozwój nowych obszarów, a to przekłada się na konkretne korzyści. Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym.

Rekordowy wynik w czwartym kwartale 2021 roku odnotował segment rafineryjny, którego EBITDA LIFO wzrosła do 2,1 mld zł. Taki wynik jest efektem: dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotego względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2.

W tym czasie koncern odnotował także wzrost wolumenów sprzedaży o 10 proc., w tym wyższą sprzedaż benzyny o 21 proc., oleju napędowego o 8 proc., JET o 110 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 26 proc., przy niższej sprzedaży LPG o 8 proc. P

Przerób ropy w Grupie Orlen wyniósł 8,6 mt, co oznacza wzrost o 1,2 mt (r/r), w tym PKN Orlen osiągnął wyższy przerób ropy o 0,4 mt i uzysk paliw o 5 pp. Z kolei Orlen Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 0,2 mt i uzysku paliw o 3 pp (r/r). Natomiast w Orlen Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,6 mt, a uzysk paliw poprawił się o 2 pp.

Sprzedaż wyniosła 6,8 mt, czyli o 10 proc. więcej, w tym: w Polsce o 6 proc., na Litwie o 16 proc., a w Czechach o 12 proc., m.in. dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej.

Wiceprezes PKN Orlen: rekordowe wyniki przy spadku zadłużenia

Rekordowe wyniki PKN Orlen za IV kwartał i cały 2021 r. uzyskano przy zmniejszeniu o ok. 1 mld zł zadłużenia - podkreślił wiceprezes ds. finansowych spółki Janusz Szewczak podczas czwartkowej prezentacji wyników. Przypomniał, że zysk operacyjny Orlenu przekroczył 14 md zł.

Jak mówił na konferencji wynikowej Szewczak, zysk operacyjny przekraczający 14 mld zł „to coś zauważalnego, nawet pośród największych koncernów petrochemicznych w Europie”. Jak zaznaczył, wyniki PKN Orlenu świadczą o tym, że można osiągać rekordowe wyniku w spółce z udziałem Skarbu Państwa, trzymając w w ryzach kwestie zadłużenia.

Szewczak oceniał też, że porozumienie z Saudi Aramco i MOL w ramach środków zaradczych przy przejmowaniu Lotosu, może mieć historyczne znaczenie także dla całej polskiej gospodarki, ponieważ nie obejmuje tylko zmian własnościowych aktywów. Wskazał, że przy tej okazji zawarto umowy o współpracy naukowej i technicznej.

"Właśnie z powodu tej współpracy zależało nam, aby wybrać takiego partnera, uważamy to za znaczący sukces negocjacyjny" - podkreślił wiceprezes.(PAP)

wkr/ drag/

Segment petrochemiczny w ostatnim kwartale 2021 roku osiągnął 1,4 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 76 proc. rdr. Wynik ten to rezultat wyższych marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. Sprzedaż wyniosła 1,3 mt i była niższa o 7 proc., w tym w Polsce mniej o 13 proc., głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 47 proc., a w Czechach o 3 proc. w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 248 mln zł, w zym 554 mln zł to wynik Grupy Energa (wzrost o 40 mln zł rdr). Na ten rezultat wpływ miał przede wszystkim wzrost cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu oraz relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2.

W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60 proc. pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja.

W czwartym kwartale segment detaliczny grupy Orlen wypracował 572 mln zł EBITDA, to wynik niższy o 25 proc. rdr. Wpływ na to miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim.

Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach. O 9 proc. wyższa była sprzedaż, w tym w Polsce o 12 proc., w Czechach o 6 proc., a w Niemczech o 2 proc., przy niższej sprzedaży na Litwie o 3 proc.

Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26, w tym w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym Koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim.

Segment wydobycia wypracował EBITDA na poziomie 185 mln zł, to wynik prawie 4-krotnie wyższy (r/r). Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne.

Średnie wydobycie wyniosło w Polsce 1 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie r/r, natomiast w Kanadzie, przy nieznacznym spadku, wynoszącym 0,3 tys. boe/d, osiągnęło 14,9 tys. boe/d.

W czwartym kwartale w Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto zakończono prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge).

W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zrealizowano wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier Koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru.

Wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln zł)
4Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021 rdr
Przychody 41165 37840 8,8% 78% 13% 131592 53%
EBITDA 5560 4996 11% 139% 7,9% 18413 101%
EBITDA LIFO skor. 4309 4303 0,1% 108% 13% 14167 74%
EBIT 4063 3847 5,6% 278% 6,2% 12983 177%
EBIT LIFO skor. 2813 2973 -5,4% 742% -4% 8737 227%
zysk netto j.d. 3197 2909 9,9% 475% 10% 10241 245%
marża EBITDA 13,5% 13,2% 0,26 3,45 -0,63 14,0% 1,91
marża EBIT 9,9% 10,1% -0,18 5,24 -0,63 9,9% 3,36
marża netto 7,8% 7,8% -0,05 5,37 -0,22 7,8% 4,65

Poniżej przedstawiamy:

Wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku w podziale na segmenty (dane w mln zł)

Wyniki 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica 2021 2020 różnica
Rafineria
Przychody 28660 13382 114% 24231 18% 85543 52010 64%
EBITDA LIFO 2058 -122 -- 1162 77% 3499 -2402 --
EBITDA 3253 -85 -- 2022 61% 7551 -122 --
EBIT LIFO 1690 -339 -- 824 105% 2132 -1309 --
EBIT 2885 -417 -- 1684 71% 6184 -3589 --
Petrochemia
Przychody 5916 3389 75% 5177 14% 18263 12640 44%
EBITDA LIFO 1389 790 76% 1013 37% 4295 2309 86%
EBITDA 1446 756 91% 1043 39% 4490 2205 104%
EBIT LIFO 1083 549 97% 772 40% 3266 1395 134%
EBIT 1140 524 118% 802 42% 3461 1291 168%
Energetyka
Przychody 5565 4689 19% 4703 18% 19488 13462 45%
EBITDA 218 1369 -84% 1044 -79% 3674 7697 -52%
EBIT -195 980 -- 646 -- 2088 6517 -68%
Detal
Przychody 12096 7367 64% 11727 3% 41445 30911 34%
EBITDA 538 739 -27% 946 -43% 2854 3193 -11%
EBIT 340 546 -38% 743 -54% 2048 2473 -17%
Wydobycie
Przychody 253 127 99% 210 20% 798 483 65%
EBITDA 185 49 278% 130 42% 375 -1100 --
EBIT 57 -860 -- 50 14% 24 -1450 --
Funkcje korporacyjne
Przychody 344 176 95% 258 33% 1037 593 75%
EBITDA -156 -299 -48% -32 388% -713 -1128 -37%
EBIT -254 -353 -28% -100 154% -1004 -1344 -25%
RAZEM
Przychody 41165 23175 78% 36442 13% 131592 86180 53%
EBITDA LIFO 4309 2778 55% 4266 1% 14167 8368 69%
EBITDA 5560 2675 108% 5153 8% 18413 5994 207%
EBIT LIFO 2812 1472 91% 2935 -4% 8737 3811 129%
EBIT 4063 1369 197% 3825 6% 12983 1437 803%
wynik netto 3197 25 12688% 2928 9% 10241 -1237 --

Przedstawiamy wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku w podziale na zagraniczne spółki z grupy kapitałowej oraz na Energę. Dane przedstawione zostały w prezentacji wynikowej PKN Orlen:

ORLEN LIETUVA
mln PLN 4Q2021 4Q2020 różnica 2021 2020 różnica
Przychody 6 825 2727 150% 19692 10926 80%
EBITDA LIFO 179 83 116% 308 -480 --
EBITDA 246 -3 -- 545 -579 --
EBIT 195 -40 -- 376 -737 --
wynik netto 181 -99 -- 335 -650 --

* Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wzrostu notowań produktów i wyższych wolumenów sprzedaży.

* Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 21 pp (r/r) w rezultacie poprawy sytuacji makroekonomicznej oraz wzrost uzysku paliw o 2 pp (r/r) w efekcie wyższego wykorzystania półproduktów (redukcja zapasów).

* EBITDA LIFO wyższa o 96 mln zł (r/r) głównie w efekcie pozytywnego wpływu makro, w tym: dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach, wyższych wolumenów sprzedaży i marż handlowych. Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone ujemnym wpływem przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 217 mln zł rdr (brak dodatniego wpływu z 4Q20) i aktualizacją rezerw na emisje CO2.

* CAPEX w czwartym kwartale 78 mln zł, a w całym 2021 roku: 246 mln zł.

GRUPA UNIPETROL
mln PLN 4Q2021 4Q2020 różnica 2021 2020 różnica
Przychody 7 417 3636 104% 23855 13979 71%
EBITDA LIFO 303 71 327% 1158 -25 --
EBITDA 487 17 2765% 1796 -232 --
EBIT 219 -214 -- 801 -1061 --
wynik netto 144 -264 -- 574 -950 --

* Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wyższych wolumenówsprzedaży (r/r).

* Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 8 pp (r/r) w efekcie poprawy sytuacji makroekonomicznej i rynkowej oraz zmniejszonego zakresu postojów remontowych (r/r) wpływającego również na wzrost uzysku paliw o 3 pp (r/r).

* EBITDA LIFO wyższa o 232 mln zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu makro, w tym: dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach, olefinach, poliolefinach oraz PCW. Dodatkowo pozytywny wpływ wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wzrostu marż handlowych przy ujemnym wpływie przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 141 mln zł (r/r) i wyższych kosztów CO2.

* CAPEX w czwartym kwartale 571 mln zł, a w całym 2021 roku 1528 mln zł.

GRUPA ENERGA
mln PLN 4Q2021 4Q2020 różnica 2021 2020 różnica
Przychody 3 780 3350 13% 13766 12458 10%
EBITDA 420 482 -13% 2529 2038 24%
EBIT 145 223 -35% 1449 994 46%
wynik netto 69 238 -71% 1031 -444 --

* Wzrost przychodów ze sprzedaży (r/r) w efekcie wyższych przychodów w Linii Biznesowej Wytwarzanie (wyższa produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka, wyższe ceny sprzedaży energii oraz wdrożenie Rynku Mocy od 2021 roku) oraz w Linii Biznesowej Sprzedaż (wzrost cen sprzedaży energii na rynku hurtowym).

* EBITDA niższa o 62 mln zł (r/r) na skutek niższych wyników Linii Biznesowej Sprzedaż w czwartym kwartale 2021 roku spowodowanych wysokimi cenami energii elektrycznej na rynku SPOT i Bilansującym zwiększającymi koszt bilansowania portfela energii, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście zużycia energii przez odbiorców końcowych w stosunku do kontraktacji.

* CAPEX w czwartym kwartale 771 mln zł, a w całym 2021 roku 2137 mln zł.

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (42)

dodaj komentarz
the_truth
Jako Polak wczoraj zatankowalem na ORLEN za ponad 300 pln i zjadlem smacznego hod-doga bo popieram Polskie firmy ! :)
rekin1986
Marża w orlenie na dzisiaj to ok 8-9 USD na baryłce czyli na 156 litrach surowej ropy to jest ok 32-36 zł czyli nieco ponad 20 groszy na litrze i to trzeba podzielić między rafinerie i stacje paliw więc kokosów na tym nie ma jak by się komuś wydawało fakt nadrabia się ilością co nie zmienia faktu , że marża jest niska

Znacznie
Marża w orlenie na dzisiaj to ok 8-9 USD na baryłce czyli na 156 litrach surowej ropy to jest ok 32-36 zł czyli nieco ponad 20 groszy na litrze i to trzeba podzielić między rafinerie i stacje paliw więc kokosów na tym nie ma jak by się komuś wydawało fakt nadrabia się ilością co nie zmienia faktu , że marża jest niska

Znacznie większe marże są na wydobyciu bo współczynnik Zużycie/ wydobycie jest = 1 do 20 czyli na 1 zużytą baryłkę wydobywa się 20 zostaje 19 od tego trzeba odliczyć

1 na amortyzację
2 na wypłaty dla pracowników
2 na podatki i opłaty środowiskowe
1 na przesył z platformy do rafinerii
1 na wiercenie kolejnych szybów

Reszta jest zyskiem czyli ponad połowa wydobytej ropy jest zarobkiem

Na przerobie można by było jechać z wyższymi marżami gdyby nie nieszczęsne podatki które stanowią ponad połowę ceny paliwa to przyprawia o ból głowy przy dystrybutorze

O ile jeszcze paliwo wykorzystane do DG jakoś się przeboleje to nalewanie go z wypłaty etatowej przyprawia zawsze o ból głowy
grzegorzkubik
Coś pięknego. Tak ma być cały czas.
koperytko
Lemingoza powinna sie cieszyc - sprzedadza za wiecej PKN aby cytat "...nie było komuny w Polsce". Oczywiście to bedzie srzedaz niemcowi albo francuzowi za jednoroczne zyski ale przecież to i tak jest 10mld...
marxs
" Kwadrans po otwarciu czwartkowej sesji akcje spółki spadały o ponad 2 proc., ale w kolejnych godzinach wyszły nad kreskę"-wyszły nad kreskę bo akcje Orlenu kupowała Totalna Klapa wespół z Pixi i Dixi za świeżo wydrukowane złote (bolivary)
ps. PISowski PGNiG to totalny bankrut i firma upadła a PISowski Orlen to prawie
" Kwadrans po otwarciu czwartkowej sesji akcje spółki spadały o ponad 2 proc., ale w kolejnych godzinach wyszły nad kreskę"-wyszły nad kreskę bo akcje Orlenu kupowała Totalna Klapa wespół z Pixi i Dixi za świeżo wydrukowane złote (bolivary)
ps. PISowski PGNiG to totalny bankrut i firma upadła a PISowski Orlen to prawie totalny bankrut i firma upadła taka jest prawda o tych dwóch firmach
nie_strajkuje
Strasznie schowany ten artykuł. Domyślam się, że tak specjalnie bo nie po myśli Bankiera i jego odgórnej polityki.
Czołowe miejsce grzeje inflacja. Straszenie społeczeństwa to podstawa w manipulowaniu ludem. Za to brak porad ekonomistów jak wyciszyć inflację (zmniejszyć jej wzrost) i uspokoić społeczeństwo.
krokus12
Gdzie on jest schowany ? może dla Ciebie z ograniczoną zdolnością poznawczą . Jak ekonomiści trąbili ,że należy podnosić stopy to Twoi idole jeszcze w 10 .2021 mówili że nie poniosą stóp .
nie_strajkuje
Orlen daje radę. Polska firma górą.
Słychać wycie opozycji i trolli to znaczy, że wszystko idzie w dobrą stronę :)
I dywidenda będzie większa.
jjmm2u
Znowu pewnie wezmą kredyt na ta dywidendę jak ostatnio.
pstrzezek
Ojej, tyle złego za Tuska. A co do PiS? Pomroczność jasna ;)

marok odpowiada szprotkafinansjery 2022-01-27 09:47
Chcę powiedzieć ,że za Tuska było złodziejstwo , niegospodarność i działanie na szkodę kraju.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki