REKLAMA
USA

Ochotnicze Hufce Pracy obejmą opieką ok. 45 tys. młodych osób

2021-10-07 13:12
publikacja
2021-10-07 13:12

Około 45 tys. młodych osób obejmą różnymi formami opieki i wsparcia Ochotnicze Hufce Pracy w nowym roku szkolnym. W czwartek w sanktuarium w Licheniu odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2021/2022 z udziałem przedstawicieli jednostek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju.

Ochotnicze Hufce Pracy obejmą opieką ok. 45 tys. młodych osób
Ochotnicze Hufce Pracy obejmą opieką ok. 45 tys. młodych osób
fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra rodziny i polityki społecznej. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy OHP umożliwiają młodzieży w wieku 15-25 lat uzyskanie zatrudnia i przygotowania zawodowego, a także uzupełnienie wykształcenia.

Kierownik zespołu zatrudnienia Biura Edukacji i Zatrudnienia Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy Katarzyna Bakalarska poinformowała PAP, że w strukturach jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP opieką objętych jest ponad 27 tys. młodych ludzi. Uzupełniają oni wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej i branżowej szkoły pierwszego stopnia. Uczestnicy OHP zdobywają kwalifikacje zawodowe na warunkach młodocianego pracownika.

Ponad 2,5 tys. uczestników jest objętych całodobową bezpłatną opieką w mających miejsca do zakwaterowania jednostkach OHP. Corocznie prawie 8 tys. uczestników OHP kończy naukę zawodu i zdobywa świadectwo kwalifikacji zawodowych. W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych organizowane są formy wypoczynku dla młodzieży. W tym roku objętych nimi zostanie około tysiąca uczestników OHP.

Katarzyna Bakalarska podała, że według planu na rok szkolny 2021/2022 w sumie, łącznie z usługami z zakresu rynku pracy oraz kształcenia i wychowania, opieką objętych zostanie około 45 tys. młodych osób.

P.o. komendant główny OHP Piotr Modzelewski, zwracając się podczas czwartkowej uroczystości do młodzieży, wyraził nadzieję, że "dzięki uczestnictwu w OHP, podobnie jak dziesiątki roczników waszych starszych koleżanek i kolegów, ukształtujecie swój charakter i postawy oraz uzyskacie wykształcenie i przygotowanie zawodowe".

"Staramy się, aby wasze życie było dalekie od problemów i niepowodzeń, żebyście odnosili sukcesy i pamiętali, że nawet najdrobniejsze osiągnięcia przynoszą radość nam wszystkim" – podkreślił.

Dodał, że czwartkowa uroczystość jest także okazją do refleksji dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów nad tym, "do czego będziemy zmierzać, jak będzie przebiegała nasza praca, czy zdołamy stawić czoła prywatnym i zawodowym wyzwaniom".

"Chciałbym, aby nasze działania przekładały się na skuteczną pomoc i wsparcie dla młodzieży. To od was w dużej mierze zależy droga rozwoju naszych podopiecznych. Chciałbym przy tej okazji podkreślić i docenić wartość waszej trudnej pracy i podziękować za zaangażowanie w rozwój młodzieży i rozwój naszej instytucji" – zaznaczył.

Na inaugurację nowego roku szkolnego do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski zaproszona została m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister, zwracając się do młodzieży, przypomniała słowa patrona OHP św. Jana Pawła II, który powtarzał: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".

"Św. Jan Paweł II zostawił nam wszystkim testament, bardzo trudny testament do wykonania – napisany miłością do ojczyzny, napisany miłością do drugiego człowieka. Naszym życiem, naszym postępowaniem – od urodzenia aż do śmierci – piszemy historię swojego życia. I na końcu, kiedy przyjdzie nam podsumować nasze życie, wtedy warto, abyśmy przede wszystkim – w tym momencie, w którym jesteśmy, każdy z nas z osobna, postępował dobrze, był dobrym człowiekiem" – mówiła.

"Dlatego z głębi serca życzę wam, abyście potrafili wykonać ten testament Jana Pawła II, bo on tak wierzył w młode pokolenie. Na waszej drodze są wspaniali komendanci, wychowawcy, instruktorzy, którzy pomogą wam, którzy będą waszymi mistrzami i pomogą wam przejść przez to życie właśnie z godnością. Nie lękać się, wyznaczać sobie cele trudne, nie zawsze iść z nurtem rzeki, czasami trzeba iść pod prąd" – dodała.

"Chciałbym wam życzyć, abyście, łącząc naukę z pracą, kształtując swoją siłę charakteru, ducha, abyście te cele sobie wyznaczali, abyście przede wszystkim byli dobrymi ludźmi" – zaznaczyła Maląg.

W strukturach OHP działa 27 jednostek budżetowych: 16 komend wojewódzkich, 7 centrów kształcenia i wychowania i 4 ośrodki szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo wychowawczych i 243 jednostki realizujące usługi z zakresu rynku pracy.

Do głównych zadań OHP należy: wspomaganie systemu oświaty przez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży; podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania; wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.(PAP)

Autorzy: Rafał Pogrzebny, Anna Jowsa

rpo/ ajw/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki