REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.

2021-11-25 16:27
publikacja
2021-11-25 16:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_1_zaw_KNF_ZAP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_2_zaw_KNF_LSz_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25.11.2021 r., w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.11.2021 r. informacji o połączeniu poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - NEF BATTERY HOLDINGS s.a.r.l. (dalej: „NEF”) na spółkę przejmującą – ZAP SZNAJDER BATTERIEN spółka akcyjna (dalej: „ZAP Sznajder”) z siedzibą w Piastowie otrzymał zawiadomienia sporządzone w oparciu o art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od:

- ZAP Sznajder Batterien

- Pana Lecha Sznajdera.

Zgodnie z zawiadomieniami w wyniku rejestracji połączenia:

- ZAP Sznajder posiada obecnie bezpośrednio 12.343.456 akcji Spółki reprezentujące 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.343.456 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki,

- Pan Lech Sznajder posiada obecnie pośrednio (za pośrednictwem ZAP Sznajder) 12.343.456 akcje Spółki reprezentujące 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.343.456 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki.

Pełną treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie
Załączniki
Plik Opis
załącznik 1_zaw_KNF_ZAP.pdfzałącznik 1_zaw_KNF_ZAP.pdf Zawiadomienie ZAP Sznajder Batterien S.A.
załącznik 2_zaw_KNF_LSz_.pdfzałącznik 2_zaw_KNF_LSz_.pdf Zawiadomienie Pan Lech Sznajder

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-11-25 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki