REKLAMA

ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku.

2020-07-29 17:11
publikacja
2020-07-29 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_20-2020_Wybrane_dane_1P2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_20-2020_Selected_data_1H2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-29
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za drugi kwartał
i pierwsze półrocze 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku.
Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, wraz z informacjami dotyczącymi danych przekształconych za 2019 rok w związku ze zmianami zasad rachunkowości, zostały przedstawione w Nocie 2 i 3 do Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej http://orange-ir.pl/pl/results-center/results/2020).

Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
RB 20-2020 Wybrane dane 1P2020.pdfRB 20-2020 Wybrane dane 1P2020.pdf Wybrane dane za 2 kwartał i pierwsze półrocze 2020 r.
CR 20-2020 Selected data 1H2020.pdfCR 20-2020 Selected data 1H2020.pdf Wersja angielska (English version)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Jean-François Fallacher Prezes Zarządu
2020-07-29 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki