REKLAMA

ORANGEPL: Program Motywacyjny dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange Polska.

2021-07-23 17:15
publikacja
2021-07-23 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_16_-2021_LTIP_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_16-2021_LTIP_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Program Motywacyjny dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange Polska.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska SA („Orange Polska”, „OPL”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23 lipca 2021 r. przyjęła Program Motywacyjny („Program”) dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange Polska („Uczestnicy”), oparty na instrumentach pochodnych („akcjach fantomowych”), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku
Załączniki
Plik Opis
RB 16 -2021 LTIP PL.pdfRB 16 -2021 LTIP PL.pdf Raport bieżący pełny tekst
CR 16-2021 LTIP ENG.pdfCR 16-2021 LTIP ENG.pdf Full tekst of the current report (English version)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report 16/2021 Orange
Polska S.A. – Warsaw, Poland 23
July 2021


(translation of Polish version)


title: Long
Term Incentive Programme for the Management Board Members, Executive
Directors and key managers of Orange Polska Group.


Pursuant to Art. 17 clause 1 of the
Regulations (eu) no 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (“MAR Regulations”), the Management Board of Orange Polska
S.A. (“Orange Polska”, “OPL”, “the Company”) hereby informs that on 23
July 2021 the Supervisory Board adopted the Long Term Incentive
Programme (“the Programme”) for the Management Board Members, Executive
Directors and key managers of Orange Polska Group, (“the Participants”).
The Programme is based on derivative instruments (“phantom shares"),
with an underlying asset of the Orange Polska S.A. share price on the
regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange.


The full text of the report is attached.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-07-23 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki