REKLAMA

OPTIZEN LABS S.A.: Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

2021-09-27 20:28
publikacja
2021-09-27 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
OPTIZEN LABS S.A.
Temat
Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OTPIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (dalej: ZCP), przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych.

Na zbycie ZCP zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., w formie uchwały nr 21/2021.

Cena za zbycie ZCP wyniosła 117.131,00 zł, co ustalone zostało na podstawie wyceny sporządzonej przez Kancelarię Biegłego Rewidenta, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Strony ustaliły, iż z dniem 1 października 2021 r. na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przejdą wszelkie prawa (w tym prawa własności do przedmiotu umowy) i obowiązki wynikające z nabycia ZCP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki