0,6600 zł
4,76% 0,0300 zł
FOOTHILLS (FTL)

Komunikaty spółki - FOOTHILLS

Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Zawarcie umowy z firmą audytorską
Rozwiązanie Term Sheet z LaserTec S.A.
Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
Raport okresowy za I kwartał 2023 r
Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
Raport roczny za rok 2022
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
FOOTHILLS 4,76% 0,66
2024-02-20 11:26:39

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2023 rok.

  • Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.