REKLAMA

ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy pożyczki

2022-05-18 19:59
publikacja
2022-05-18 19:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ONE SOLUTION S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Pożyczkobiorca”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. zawarł umowę pożyczki („Umowa pożyczki”) z Akura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pożyczkodawca”).

Pożyczkodawca na mocy niniejszej Umowy pożyczki zobowiązał się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki celowej w wysokości 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu wierzytelności, zgodnie z umową, którą Pożyczkobiorca zawarł w dniu 6 maja 2022 r. (raport bieżący ESPI nr 8/2022 z dnia 6 maja 2022 r.)

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w 4 równych, rocznych ratach, najpóźniej do dnia 16 maja 2026 r., przy czym może w dowolnym momencie przyśpieszyć spłatę rat kapitałowych pożyczki lub spłacić całą pożyczkę.
Pożyczka została zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Koszt finansowania pożyczki wyniesie 12,4% do dnia 30 listopadzie 2022 r., natomiast oprocentowanie pożyczki za następne okresy będzie ustalane każdorazowo w oparciu o inflację cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu poprzedzającym spłatę raty kapitałowej, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, opublikowaną w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego i marży w wysokości 0,1%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Paweł Wójcicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki