0,1318 zł
0,30% 0,0004 zł
One Solution SA (ONE)

Wyniki finansowe - 1SOLUTION			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 813 912 722 730
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 365 335 261 75
Zysk (strata) brutto (tys.) 209 274 159 -77
Zysk (strata) netto (tys.)* 215 276 160 -71
Amortyzacja (tys.) 24 21 15 14
EBITDA (tys.) 389 356 276 89
Aktywa (tys.) 13 811 13 915 14 014 13 765
Kapitał własny (tys.)* 9 003 9 228 9 387 9 316
Liczba akcji (tys. szt.) 34 118,689 34 118,689 34 118,689 34 118,689
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,008 0,005 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,264 0,270 0,275 0,273
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.