REKLAMA

ONE SOLUTION S.A.: Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z ofertą akcji serii E

2022-08-12 15:33
publikacja
2022-08-12 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
ONE SOLUTION S.A.
Temat
Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z ofertą akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.onesolutionsa.pl został opublikowany Dokument Ofertowy w związku z ofertą publiczną akcji serii E Spółki (“Oferta”).

Jednocześnie w związku z faktem, iż zakładane wpływy z Oferty razem z wpływami z takich ofert publicznych z ostatnich 12 miesięcy, nie przekraczają 1.000.000 EUR, zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe”), do Oferty nie mają zastosowania przepisy dotyczące prospektu emisyjnego. Akcje serii E są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż pozyskanie
dodatkowego kapitału może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i
majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki
notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-12 Paweł Wójcicki Prezes Zarządu Paweł Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki